Zespół Placówek Oświatowych Policzna

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 w przedszkolu samorządowym i oddziałach przedszkolnych "O" przy PSP

Zarządzenie Nr 0050.15.2017

Wójta Gminy Policzna

z dnia 27 marca 2017r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Policzna w roku szkolnym 2017/2018

 

                Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się harmonogram czynności oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Policzna na rok szkolny 2017/2018 stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Ustalam wzór deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Ustalam wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

Ustalam wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola stanowiący załącznik Nr 4 do zarządzenia oraz oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka stanowiący załącznik Nr 5 do zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom: Zespołu Placówek Oświatowych Policzna i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czarnolesie.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                             Wójt

/-/ mgr inż. Tomasz Adamiec


http://harmonogram_czynnosci_w_postepowaniu_rekrutacyjnym_i_postepowaniu_uzupelniajacym.doc

http://bip-files.superszkolna.pl/sites/47278/cms/szablony/7667/pliki/kryteria_rekrutacji.doc

http://oswiadczenie_o_samotnym_wychowaniu_dziecka.doc

http://oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_kandydata_do_przedszkola.doc

http://deklaracja_kontynuacji_edukacji_przedszolnej.pdf

http://wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola.pdf

http://wniosek_o_przyjecie_do_oddzialu_0.pdf

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 marca 2017 22:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Kalinowska
Ilość wyświetleń: 504
30 marca 2017 11:33 (Jolanta Kalinowska) - Zmiana treści zakładki.
30 marca 2017 11:28 (Jolanta Kalinowska) - Zmiana treści zakładki.
30 marca 2017 11:27 (Jolanta Kalinowska) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl